Home Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

Registers en pasje

 • Ik heb een nieuw (e-mail)adres, moet ik dat doorgeven?

  Als u als controleur of inspecteur staat geregistreerd in één van de registers van SSK, verzoeken wij u wijzingen in de adresgegevens en/of het e-mailadres aan ons door te geven. Alleen met actuele gegevens kunnen wij u uitnodigen voor onder meer de jaarlijkse Controleurs- / inspecteursdag. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste gegevens.

 • Ik sta niet in het register Kwaliteitscontroleur of Kwaliteitsinspecteur, hoe kan ik worden opgenomen?

  Na het behalen van het diploma Kwaliteitscontroleur of Kwaliteitsinspecteur kunt u een aanvraag voor een legitimatiepasje indienen bij SSK. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Met het aanvraagformulier dient u tevens te tekenen voor de gedragscode. Na ontvangst van het aanvraagformulier zal SSK beoordelen of u in aanmerking komt voor registratie en een legitimatiepasje. Indien dit het geval is ontvangt u van SSK het legitimatiepasje en wordt u opgenomen in het regsiter. Iedere vijf jaar dient u de zgn. APK te volgen.

 • Mijn legitimatiepasje voor kwaliteitsinspecteur of -controleur is verlopen / verloren, waar kan ik een nieuw legitimatiepasje aanvragen?

  Uw diploma blijft onbeperkt geldig, maar aan een legitimatiepasje is een bepaalde termijn verbonden. Deze staat op het pasje vermeld. Wilt u een nieuw pasje aanvragen dient u, indien het pasje verlopen is, een actualisatiecursus bij de SVS B.V. te volgen. Bij verlies kunt een nieuw pasje aanvragen bij SSK.

 • Ik wil VSR-controleur / -inspecteur worden, hoe werkt dat?

  Meer informatie kunt u vinden in de brochure "Ik wil VSR-controleur / -inspecteur worden, hoe werkt dat?" Klik hier

Opleidingen

VSR-KMS

 • Kunnen cleanrooms gecontroleerd worden volgens VSR-KMS?

  In principe is VSR KMS in iedere omgeving toepasbaar. Voor de veel voorkomende gebouwsoorten en ruimtecategorieën is KMS uitgewerkt in een indicatieve beoordelingshandleiding. Voor dit soort specifieke omgevingen zullen wellicht aanvullingen op de beoordelingshandleiding nodig zijn. Er zijn diverse voorbeelden bekend uit industrie, voedingsmiddelen industrie en gezondheidszorg waar VSR KMS met goed resultaat in cleanrooms wordt toegepast. Afhankelijk van de specifieke case (soort cleanroom, hygiëneaspecten en werkprogramma) zouden wij u kunnen helpen bij het aandragen van voorbeelden en aandachtspunten. In veel gevallen kan men met een AQL van 3 % en de huidige beoordelingshandleiding al goed uit de voeten. In de VSR Praktijkrichtlijn PR 1.2. zijn ook de tabellen 1% en 2% beschikbaar. Er is geen reden dat cleanrooms niet gecontroleerd kunnen worden met VSR KMS. Omdat visueel controleren niet mogelijk is dient gebruik te worden gemaakt van de zgn. wiper methode. Deze is beschreven in VCCN richtlijn 4 - oppervlakte reinheid. Voor informatie zie www.vccn.nl De methode is ook opgenomen in ISO 14644-5 Cleanroom operations. Een steekproef optie is mogelijk door oppervlakken in een cleanroom te verdelen in vlakken van 10 m2, en daarvan 1 m2 ad rondom te bemonsteren. Overigens voert VSR een inventarisatie uit naar de soorten objecten waarvoor kwaliteitsmeetsystemen bestaan, danwel waarvoor VSR kader zou kunnen opstellen.

 • Hoe moet ik meten als er veel verbouwingen zijn op een locatie?

  Rekening houden met hogere stofniveaus en loopvuil bij de beoordeling van geoorloofde hervervuiling; en ruimten die verbouwd worden niet keuren en vervangende ruimten nemen. Mogelijkerwijs is er een aangepast programma. Controleer of dit zo is.

 • Hoe herken ik hervervuiling in zwaar vervuilde omgevingen?

  Op een bepaald moment in een bepaalde specifieke situatie valt hervervuiling in zwaar vervuilde omgevingen niet meer te herkennen. Methodefouten en zaken die echt langere tijd niet zijn schoongemaakt kun je dan nog wel constateren. Het advies is om bij zwaar vervuilde omgevingen het moment van keuring dichter op het moment van oplevering te lggen. Voor gemeenschappelijke delen van appartementencomplexen is de schoonmaakfrequentie meestal laag. Het advies is dan om de planning bij het schoonmaakbedrijf op te vragen en kort na de schoonmaak te keuren.

 • Wat is de reikhoogte?

  Binnen VSR-KMS is het niet omschreven. Het zou in het bestek of in het programma moeten staan. Reikhoogte is persoonsafhankelijk. Mocht je daar iets over willen opnemen, dan kun je beter bijvoorbeeld 'deurhoogte' hanteren.

 • Na hoeveel tijd kan er nog een objectieve beoordeling plaatsvinden?

  In het algemeen is daar geen tijdswaarde aan te verbinden. Dit is afhankelijk van het type vervuiling, van het programma en impliciet van het keuringscriterium.

 • In welke ruimten is VSR-KMS toepasbaar?

  In principe is VSR-KMS in iedere omgeving toepasbaar. Voor de veel voorkomende gebouwsoorten en ruimtecategorieën is KMS uitgewerkt in een indicatieve beoordelingshandleiding (bijv. voedingsmiddelenindustrie en gezondheidszorg).