VSR-KMS 3 geformaliseerd in de NEN 2075

NEN 2075 ‘Kwaliteitsmeetsysteem en procescontrolesysteem voor de schoonmaak-dienstverlening’ bevat een systeem dat aan de hand van objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening vaststelt. Deze norm is op 10 september gepubliceerd.

Na de herziening door VSR van versie 2 van haar KwaliteitsMeetSysteem (VSR-KMS) in 2013 is na enig ‘bijvijlen’ aan de tekst de formele herziening van de NEN 2075 ingezet en onlangs afgerond. Met het systeem van NEN 2075 wordt de uitgevoerde kwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit. Het principe van het systeem berust op visuele beoordeling van de mate van afwezigheid van verstoringen. Aan de hand van steekproeven worden de elementen beoordeeld.

Deze norm is van toepassing op de schoonmaakkwaliteit binnen alle soorten locaties. Aan de hand van opgenomen normatieve beoordelingshandleiding kunnen elementen objectief gecontroleerd worden. Voor locaties die niet in deze norm zijn gespecificeerd, kunnen andere of aanvullende beoordelingscriteria noodzakelijk zijn.
De norm is zowel toepasbaar op inspanningsgerichte contracten als op resultaatgespecificeerde contracten.